AGENDA PREŞEDINTELUI ŞI DEPUTATULUI F.C.E.R.

 

O privire asupra agendei de lucru a preşedintelui şi deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, în intervalul scurs de la un număr la altul al revistei, evidenţiază densitatea şi altitudinea preocupărilor domniei sale: . implicarea în întâlnirile delegaţiei W.J.R.O. cu oficialităţi române; . corespondenţa cu liderii W.J.R.O. pe tema memorandumului de sponsorizare între 2015 - 2017; . întâlnirea, la Ambasada Turciei, cu noul ambasador acreditat în România; . primirea, la sediul F.C.E.R., a noului ambasador al Danemarcei în România; . participarea la evenimentul aniversar „25 de ani de la înfiinţarea Forumului Democrat German din România” (FDGR); . cuvântarea la Seminarul „Confruntări cu provocările erei digitale” de la CIR „Be’Yahad” – Cristian; . coordonarea reuniunii curente a Comitetului Director (CD) al F.C.E.R.; . intervenţii la Camera Deputaţilor; . moderarea lansării de carte „Biblia şi metalurgia”, de Strul Moisa, la Biblioteca Templului Coral „Rabin Dr. M.A. Halevy”; . dialogul cu conducerea AMIR pentru finalizarea Acordului de colaborare F.C.E.R. – AMIR; . alocuţiunea de deschidere a ediţia aniversară a Programului Bereshit.

 

   . La Biblioteca Templului Coral „Rabin Dr. M.A. Halevy”, unde a început vizita delegaţiei W.J.R.O. – componenţa delegaţiei a fost prezentată în numărul precedent al revistei -, preşedintele F.C.E.R. a realizat un scurt expozeu al acestui locaş de cult iudaic, remarcabil monument arhitectonic al Capitalei. Au urmat întâlnirile membrilor delegaţiei cu premierul Victor Ponta; preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea; preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituiri (ANR), George Băieşu.  Tema abordată – restituirea proprietăţilor evreieşti confiscate de cele două regimuri totalitariste. Întrevederile - la care au participat preşedintele şi deputatul F.C.E.R., ambasadorul Israelului în România, reprezentanţi ai Ambasadei SUA, înalţi demnitari români, reprezentanţi ai puterii şi ai opoziţiei - s-au desfăşurat într-un cadru deschis, amical, convenindu-se o analiză atentă asupra problemelor dezbătute şi o mai mare implicare a Guvernului României în soluţionarea lor. A urmat o întâlnire a membrilor delegaţiei cu preşedintele, vicepreşedintele, colaboratori importanţi ai ANR. S-a convenit crearea unui grup de lucru, format din specialişti români şi israelieni, care să analizeze dosarele privind restituirea proprietăţilor comunitare, particulare şi a celor rămase fără moştenitori, în urma Holocaustului. La lucrări, urmează să participe directorul general executiv al Fundaţiei „Caritatea”, Shmuel Iszak.  S-a obţinut - a relatat, după întoarcerea în Israel, secretarul W.J.R.O., Colette Avital, în interviul acordat publicaţiei israeliene de limbă română, Jurnalul săptămânii, din 5 martie 2015 -, ca termenul de 10 ani pentru rezolvarea dosarelor privind proprietăţile particulare să se restrângă la 5 ani, dat fiind limitele biologice ale beneficiarilor, oameni de 80 - 85 de ani. Pentru soluţionarea proprietăţilor rămase fără moştenitori, urmează să fie votată o lege în Parlament, a declarat primul ministru. Deşi problemele discutate au fost complexe, dificile, sunt semnale că ele se vor rezolva pozitiv.

 

   La întrevederea cu primul ministru, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a fost informat de către premier că majorările indemnizaţiilor persecutaţilor pe criterii etnice între 1940 – 1945 vor fi aplicate de la 1 iulie a.c., anulându-se prorogarea pentru 1 ianuarie 2017, conform OUG 83/ 2014.

 

   . A fost continuată corespondenţa între preşedintele F.C.E.R. şi conducerea W.J.R.O. pe tema activităţii Fundaţiei „Caritatea” şi a adoptării memorandumului de sponsorizare pentru perioada 2015 – 2017, astfel încât, la viitoarea reuniune a conducerii Fundaţiei, să existe noi elemente în această privinţă, care vor fi aduse la cunoştinţa cititorilor RE.

 

   . La iniţiativa viceliderului GPMN, deputatul Uniunii Democrate a Turcilor din România (UDTR), Ibram Iusein, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a avut o întâlnire cu noul ambasador al Turciei în România, E.S. Ömür Sölendil. Întâlnire foarte prietenoasă, în care a fost exprimată disponibilitatea  ambelor părţi de colaborare pentru combaterea xenofobiei, rasismului, antisemitismului. S-a stabilit organizarea unei manifestări comune, la care să fie vizionat un film, realizat în Turcia, despre prezenţa multiseculară a evreilor în această ţară. Invitat de preşedintele F.C.E.R., ambasadorul Turciei a participat la spectacolul de Purim 5775 de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. Sunt premise pentru un dialog mai strâns cu ambasada Turciei şi populaţia turcă din România.

 

   . La solicitarea E.S. Michael Sternberg, noul ambasador al Regatului Danemarcei la Bucureşti, diplomatul a făcut o vizită de prezentare la sediul F.C.E.R. Au participat preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general ai Federaţiei, dr. Aurel Vainer, ing. Paul Schwartz, ing. Albert Kupferberg. Preşedintele F.C.E.R. l-a informat asupra vieţii comunitare evreieşti din România.

 

   . Împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea FDGR a prilejuit o suită de evenimente – expoziţie, spectacol aniversar - găzduite de Muzeul Brukenthal din Sibiu. Oaspeţi de onoare au fost preşedintele României, Klaus Johannis, şi ministrul federal de Externe al Republicii Federale a Germaniei, dr. Frank Walter Steinmeier, care, în alocuţiunile lor, au apreciat activitatea etnicilor germani în România, referindu-se la legăturile în plan mai larg între România şi Germania. Au fost prezenţi E.S. Werner Hans Lank, ambasadorul Republicii Federale a Germaniei în România, bun prieten al Federaţiei, deputaţi ai GPMN, între care - liderul Grupului, Varujan Pambuccian, deputat al Uniunii Armenilor din România (UAR); deputat al Uniunii Democrate a Slovacilor şi Cehilor din România, Adrian-Miroslav Merka; deputat al Uniunii Elene din România (UER), Dragoş Gabriel Zisopol. Preşedintele şi deputatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, participant, de asemenea, la manifestări, a fost prezentat, de către ambasadorul Germaniei la Bucureşti, ministrului federal german de Externe. În deschiderea spectacolului au luat cuvântul miniştrii de externe ai celor două state, dr. Frank Walter Steinmeier şi Bogdan Aurescu. Au fost decernate medalii aniversare unora dintre personalităţile prezente. Printre laureaţi - preşedintele şi deputatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.

 

   . În luarea de cuvânt la Seminarul de Hazbara „Confruntări cu provocările erei digitale”, proiect-pilot, aplicat de F.C.E.R. în parteneriat cu Ambasada Statului Israel în România, privind combaterea antiisraelismului pe internet, preşedintele F.C.E.R. a apreciat constituirea grupului de promovare a reacţiilor favorabile Israelului, format din evrei şi neevrei, jurnalişti, masteranzi, profesori de ştiinţe politice ş.a., participanţi la seminar. La discuţiile - moderate de directorul Cancelariei Rabinice, Edi Kupferberg, şi locţiitorul ambasadorului Statului Israel, Shelly Hugler Livne, deschise de E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Israel în România -, au luat parte: dr. Jonathan Fine – Comunitatea Academică Internaţională de Contraterorism; coordonator media, Mladen Petrov – Congresul Mondial Evreiesc; coordonator al Departamentului Media şi Relaţii Publice al Ministerului israelian de Externe, Israel Meron Reuben; expert în comunicare Gal Rudich; expert media, PR, blogger Silviu Dancu. În program au fost incluse elemente religioase - Kabalat Şabat şi Havdala -, şi laice: sinteze realizate de Edi Kupferberg, Shelly Hugler Livne, dr. Adina Babeş despre istoria antisemitismului, a iudaismului, delegitimizarea Israelului, antisemism actual în România. Dr. Aurel Vainer a avut întâlniri fructuoase cu directorul Joint - România, Israel Sabag, şeful Oficiului C.I.R.-uri al F.C.E.R., ing. Emil Rosner, responsabila C.I.R. „Be’ Yahad”- Cristian, Mihaela Băclaşanu, privind modificări în structura locativă,  îmbunătăţirea utilizării Centrului în orice sezon.

 

   . Pe agenda reuniunii CD al F.C.E.R., de la Biblioteca Templului Coral „Rabin Dr. M.A. Halevy”, au figurat: . stadiul îndeplinirii deciziilor CD al F.C.E.R. cu termen scadent la 13 martie a.c.;  probleme de dreptul muncii în activitatea F.C.E.R; . creşterea salariului minim pe economie şi implicaţiile asupra retribuţiilor din F.C.E.R.; . stabilirea datei şi locului reuniunii Consiliului de Conducere şi Adunării Generale a F.C.E.R.; . informări privind: Seminarul de Hazbara, vizita delegaţiei W.J.R.O., sărbătorirea Purim-ului, participarea preşedintelui F.C.E.R. la evenimentul aniversar de la Sibiu, activităţi ale Oficiului Cultură, Artă şi ale CSIER, participarea Editurii Hasefer la Târgul Internaţional de Carte de la Ierusalim;  . probleme de patrimoniu imobiliar al F.C.E.R.; . solicitarea CE Braşov privind înţelegerea între F.C.E.R. şi Joint referitoare la rabinul Zvika Kfir; . asigurarea pazei şi protecţiei la CE Ploieşti şi CE Iaşi; . acordare de medalii propuse de CE Iaşi; . numirea unui reprezentant al F.C.E.R. pentru Muzeul de istorie a israelienilor originari din România de la  Rosh Pina; . Consiliul Consultativ al Cultelor referitor la ora de religie din şcoli; . planul de relaxare fiscală pentru perioada 2016 – 2020; . referat despre controlul financiar aferent exerciţiului 2014 în cadrul CEB. Preşedintele F.C.E.R. a apreciat parteneriatul excelent al Federaţiei cu Joint-ul, sistemul de comunicare la distanţă foarte eficient cu membri ai CD din comunităţi: ing. Abraham Ghiltman – CE Iaşi; ing. Felix Koppelmann – CE Oradea; ing. Ivan Bloch – CE Lugoj. În ceea ce priveşte problemele de dreptul muncii în F.C.E.R., având în vedere contractele civile de prestări servicii, CD a recomandat: . analizarea activităţii fiecărei persoane în parte din categoria sus amintită; . promovarea contractelor de mandat pentru cei aleşi în funcţii de conducere; . difuzarea tipurilor de contracte cu obligaţiile respective; . apelarea la un consultant de dreptul muncii şi cel fiscal pentru mai buna cunoaştere a dreptului muncii în activitatea F.C.E.R.  Luând notă de implicaţiile asupra retribuţiilor în Federaţie datorită creşterii salariului minim pe economie, CD a stabilit: . evitarea uniformizării veniturilor în cazul creşterii salariului minim pe economie: . echilibrarea celorlalte salarii faţă de această creştere; . analiza retribuţiilor celor angajaţi cu salarii apropiate de cel minim pe economie. CD a luat notă de încheierea Protocolului de colaborare dintre F.C.E.R. şi BBR pentru contribuţia la însuşirea valorilor civice, dialogul intercultural, acceptarea Celuilalt, combaterea rasismului şi antisemitismului. Pentru realizarea acestor deziderate, instituţiile semnatare vor participa la Proiectul european „Podurile Toleranţei”, ediţia a II-a, cu tema „Cultură, educaţie, diplomaţie”.

 

   . Deputatul F.C.E.R. a luat parte la toate lucrările din plen şi ale Comisiei de Politică Economică, Reformă şi Privatizare, a avut întâlniri cu primul ministru şi miniştri, a participat la dezbateri în Camera Deputaţilor şi voturi finale, a făcut deplasări în teritoriu. La Comisia de Politică Economică a formulat un amendament privind definiţia termenului „acţiuni funcţionale” în procesul de privatizare, urmând să-l susţină şi la Camera Deputaţilor, când se va dezbate proiectul de lege în cauză. A urmărit atent dezbaterile şi supunerea spre aprobare a Legii de modificare a OUG 31/ 2002 privind interzicerea manifestărilor cu caracter xenofob, rasist, antisemit şi a cultului persoanelor vinovate de crime contra omenirii, întrucât sunt prevăzute importante noi referiri la mişcarea legionară, în condiţii de recrudescenţă a antisemitismului în multe ţări europene.

 

   . Într-o scrisoare de mulţumire adresată preşedintelui F.C.E.R de prof. Strul Moisa, autorul cărţii „Biblia şi metalurgia”, eveniment moderat de dr. Aurel Vainer, relatat pe larg în numărul curent al RE, se specifică: „Am descoperit în moderator un erudit, sensibilitate - chiar şi după felul în care mângâiaţi cartea, acordându-i atributul de diamant -, literat, poet, comentator; un mare om de cultură, care a dat culoare şi parfum întregii acţiuni. […] Cred că ideea profesorului Titus Vâjeu – traducerea cărţii în limba engleză – e meritorie; cu o singură condiţie: traducerea şi editarea să fie făcute sub girul F.C.E.R. Aveţi în mine – Strul Moisa – un prieten sincer”.

 

   . În faţa a peste 400 de participanţi din toate comunităţile la ediţia aniversară, a zecea, a Programului Bereshit, între care un număr apreciabil de preşedinţi de comunităţi, preşedintele F.C.E.R. a rostit un cuvânt de admiraţie pentru succesul şi longevitatea Programului, comentând genericul sub care s-a desfăşurat, „Naşterea unei naţiuni”, strâns legat de sărbătoarea de Pesah.

 

IULIA DELEANU