AGENDA PREŞEDINTELUI ŞI DEPUTATULUI F.C.E.R.

 

Oricine parcurge punctele principale din agenda de lucru a preşedintelui şi deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, în intervalul scurs de la un număr la altul al revistei, realizează multitudinea şi diversitatea preocupărilor domniei sale: . coordonarea întrunirii Comitetului Director din 20 aprilie a.c. pentru dezbaterea şi aprobarea reuniunii Consiliului de Conducere al F.C.E.R. şi Adunarea Generală cu preşedinţii de comunităţi din 27 – 28 aprilie a.c.; . implicarea în accelerarea termenului de punere în aplicare a majorării indemnizaţiilor pentru persecutaţii pe criterii etnice în perioada 1940 – 1945 începând cu 1 iulie a.c., Lege publicată în „Monitorul Oficial” din 16 aprilie a.c., pe baza Proiectului de lege nr. 137/ 2015, conform Legii 189/ 2000, actualizată în 2014, anulându-se prorogarea pentru 1 ianuarie 2017, potrivit OUG 83/ 2014; . participarea la lucrările în plen şi în comisii ale Parlamentului – cu deosebire, la Comisia de Politică Economică, Reformă şi Privatizare în dezbateri privind proiectele de lege discutate -, precum şi la votul de modificare a Regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului, cu precizări privind ridicarea imunităţii unor parlamentari pentru trimiterea lor în justiţie, la solicitările forurilor în drept; . solidarizarea cu celelalte culte religioase din România privind modalitatea de participare a elevilor la predarea religiei în şcoli; inclusiv, prin poziţia adoptată la lucrările Consiliului Consultativ al Cultelor Religioase din România; . supervizarea pregătirilor pentru dezbaterea „Decalogul, fundament al justiţiei”, eveniment urmând să aibă loc la Templul Coral, în 22 mai a.c., cu participare laică şi religioasă la cel mai înalt nivel intern şi internaţional; . acordarea unui interviu pentru TVR1 despre Holocaustul din România, cu referire specială la ghetoizarea şi deportarea a 135 000 de evrei din Transilvania de Nord în lagărele naziste de exterminare; . colaborarea cu BBR pentru ediţia a II-a a „Podurilor Toleranţei”, din 3 – 5 iunie a.c.; . participări la: . dezbaterea, organizată de postul de televiziune „Realitatea TV”, despre rezultatul alegerilor parlamentare din Israel; . comemorarea de Iom Haşoa, organizată de JCC în colaborare cu F.C.E.R.; simpozionul pe teme medicale „Acad. Nicolae Cajal”; . aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii Ecologice din Bucureşti; . transmiterea unor mesaje de: . succes lucrărilor celui de-al 12-lea Congres al UDMR reunit la Cluj; . felicitări actualului partid de guvernământ, Likud, pentru reuşita în alegerile parlamentare israeliene, şi premierului în funcţiune, Benjamin Netanyahu; . doctorului Zvi Bercovici, pentru instalarea sa în calitate de consul onorific la Tel Aviv; . susţinerea unui expozeu despre diplomaţia profesiunilor în deschiderea Conferinţei Internaţionale „2Day Ambassador”, de la Parlament, organizată de conducerea Complexului Educaţional „Lauder – Reut”; . pregătirea evenimentului „75 de ani de la primul pogrom antievreiesc din România, la Dorohoi”.

 

   . Atât la reuniunea Consiliului de Conducere al F.C.E.R. cât şi la Adunarea Generală cu preşedinţii de comunităţi vor fi discutate: . raportul general privind activitatea Federaţiei în perioada aprilie 2014 – aprilie 2015; . rezultatele financiare ale anului 2014 reflectate în bilanţ. Se vor adopta: .   deciziile pentru asigurarea în continuare a conducerii F.C.E.R, în acord cu noile modificări din Statut; . probabil, organizarea Congresului al III-lea al F.C.E.R.

 

   . După ce Legea privind punerea în aplicare a majorării indemnizaţiilor celor persecutaţi pe criterii etnice între 1940 – 1945 începând cu 1 iulie 2015, anulându-se prorogarea pentru 1 ianuarie 2017, a fost publicată în „Monitorul Oficial”, deputatul F.C.E.R. a primit mulţumiri speciale din partea refugiaţilor neevrei din Transilvania de Nord, Basarabia, Bucovina şi Ţinutul Herţa pentru demersurile făcute de a intra în drepturi.

 

   . La dezbaterile din cadrul Consiliului Consultativ al Cultelor despre ponderea elevilor la lecţiile de religie predate în şcoli, deputatul F.C.E.R. a fost solicitat să prezinte în Parlament propuneri concrete  din partea cultelor religioase din România asupra Proiectului de lege. Dr. Aurel Vainer a avut intervenţii la Comisia de Educaţie şi Învăţământ şi la Comisia Juridică, în care a susţinut punctul de vedere unitar al cultelor pe această temă. Drept urmare, cu unele mici modificări, noul text al Proiectului de Lege a fost aprobat în cvasi unanimitate la Camera Deputaţilor. P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis deputatului F.C.E.R. o scrisoare de mulţumire  pentru intervenţii.

 

   . Interviul acordat postului TVR1 a fost un prilej de a răspunde la întrebarea: ce aţi făcut în timpul Holocaustului?, evident, cu referire la situaţia evreilor din Vechiul Regat. În ceea ce priveşte stările de lucruri în Transilvania de Nord, domnia sa s-a referit la evenimentul organizat în mai-iunie 2014 „70 de ani de la ghetoizările şi deportările evreilor din Transilvania de Nord”.

 

   . Împreună cu preşedintele BBR, ing. Jose Iacobescu,  preşedintele F.C.E.R. a elaborat proiectul de program pentru ediţia a II-a a „Podurilor Toleranţei”: tematici, recomandări de personalităţi care să susţină comunicări la workshop-uri etc. Pentru eveniment, care se va desfăşura în trei locaţii – Opera Naţională Română, Parlamentul României, MAE -, BBR a semnat acorduri de colaborare cu F.C.E.R., Parlamentul României, MAE, ICR.

 

   . Cu prilejul comemorării Iom Haşoa în Israel şi de către evreii de pretutindeni, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a rostit, la Centrul Comunitar Evreiesc din Capitală, un cuvânt de dureroasă aducere aminte pentru cei ucişi în Holocaust, combatere a antisemitismului actual sub toate înfăţişările sale, solidaritate în lupta de apărare a Statului Israel şi asigurare a securităţii pentru cetăţenii lui.

 

   . La încheierea sesiunii de încheiere a simpozionului pe teme medicale „Acad. Nicolae Cajal”, preşedintele F.C.E.R. a rostit un discurs în care şi-a manifestat cel mai profund respect faţă de cel care a fost renumitul savant, predecesor al domniei sale la conducerea Federaţiei, arătând că se află pe aceeaşi lungime de undă cu ideile sale despre promovarea valorilor umane. „Precum «umbra lui Mircea la Cozia», umbra academicianului Nicolae Cajal planează asupra cercetării medicale româneşti”, a fost o acoladă de gând prin care a elogiat memoria acestui cărturar evreu cu totul special în istoria României.

 

   . Aniversarea unui sfert de veac de la înfiinţarea Universităţii Ecologice i-a prilejuit preşedintelui F.C.E.R. o luare de cuvânt dedicată memoriei celui care a făcut primul demers pentru înfiinţarea acestui locaş de învăţământ superior particular din România, cel dintâi după '90, membru marcant al comunităţii noastre, prof. dr. Dolphi Drimer z.l.; cercetător excepţional, om de mare nobleţe spirituală, curaj, modestie. Rectorul Universităţii, prof. dr. Mircea Buzura Duţu, a evidenţiat performanţele ştiinţifice valoroase ale instituţiei, dar şi dificultăţile întâmpinate, urând mult succes în continuare singularei Universităţi Ecologice din ţară. În cadrul festivităţii, au fost decernate Diplome de Excelenţă preşedintelui şi vicepreşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer şi ing. Paul Schwartz, precum şi Irinei Cajal. Fiecare laureat a adus un cuvânt de mulţumire Senatului Universităţii pentru distincţia primită.

 

   . În mesajul trimis preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor, la lucrările de deschidere a celui de-al 12-lea Congres al UDMR, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a menţionat faptul că „pe parcursul celor trei mandate în Camera Deputaţilor” a putut constata „cu satisfacţie şi consideraţie” dorinţa reprezentanţilor acestei formaţiuni politice de a „apăra” atât interesele proprii cât ale „celorlalte minorităţi naţionale din România”. Domnia sa a amintit „colaborarea fructuoasă” în cadrul Consiliului Minorităţilor Naţionale din România, dar, mai ales, intervenţiile lor directe faţă de „anumite proiecte legislative cu posibil impact nefavorabil asupra intereselor comunităţilor evreieşti din România şi a memoriei Holocaustului”. Un gest semnificativ: deputatul UDMR Andras Levente a părăsit sala de şedinţe în semn de protest faţă de prezenţa unui reprezentant al mişcării legionare, îmbrăcat în cămaşă verde cu diagonală, „amintind de un trecut întunecat şi plin de suferinţe pentru cetăţenii evrei şi pentru democraţia românească”. Atât de actualul  Şalom! a încheiat mesajul.

 

   . O intervenţie ieşită din comun a preşedintelui şi deputatului F.C.E.R. a fost aceea susţinută la Conferinţa Internaţională „2Day Ambassador”, despre diplomaţia profesiunilor. Diplomaţia nu este numai apanajul diplomaţilor de carieră, a arătat vorbitorul. Este nevoie să fii diplomat în orice profesiune: ştiinţe, economie, cultură, religie ş.a. Însăşi viaţa de zi cu zi o reclamă. A fost un mesaj de diversificare a conceptului pentru cei care se pregătesc pentru o carieră de diplomat, dar şi de încurajare înspre studiul diplomaţiei sui generis a tuturor absolvenţilor de liceu, indiferent de domeniul de activitate ales.

 

   . Pentru pregătirea evenimentului „75 de ani de la primul pogrom antievreiesc din România, la Dorohoi”, săvârşit la 1 iulie 1940, preşedintele F.C.E.R. are în vedere: formarea colectivului de organizare, propunerea conferenţiarilor şi a temelor de comunicări, participarea la suita comemorativă a unui grup numeros de originari din Dorohoi trăitori în Israel şi în alte ţări ale lumii. 

 

 

 

IULIA DELEANU