O privire de ansamblu asupra agendei preşedintelui şi deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, în intervalul dintre apariţia numărului precedent şi a celui curent al revistei, oferă dimensiunea diversităţii şi anvergurii preocupărilor domniei sale: . participarea la manifestări internaţionale de amploare; . implicarea în pregătirile de reinaugurare a Templului Coral din Capitală; . întâlniri, în cadrul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale (GPMN), cu primul ministrul Victor Ponta şi vice prim ministrul Liviu Dragnea; . intervenţia la Camera Deputaţilor privind proiectul de aprobare de  către Parlamentul României a Acordului încheiat între UE şi Israel pentru dezvoltarea transportului aerian între Israel şi România; . interviul acordat postului de televiziune Antena 3 cu prilejul Zilei Naţionale a României; . comunicarea susţinută în cadrul Programului Peghisha, organizat de Asociaţia Sionistă din România (ASR) şi CE Braşov; .  proiecte în derulare.

 

   . La Conferinţa preşedinţilor de comunităţi din Europa, Milano, ediţia a V-a, 2014, organizată de Consiliul European al Comunităţilor Evreieşti, a participat şi o delegaţie a F.C.E.R., condusă de preşedintele Federaţiei, dr. Aurel Vainer, compusă din preşedinţi ai comunităţilor din Piatra Neamţ, Constanţa, Zalău. Participarea delegaţiei F.C.E.R. s-a făcut cu sprijinul nemijlocit al conducerii Joint – România. Programul a cuprins sesiuni, urmate de dezbateri despre: . conducători evrei în Biblie; . cultura şi moştenirea culturală iudaică - maximizarea beneficiilor acestora pentru comunităţi; . modalităţi de creare a unor modele spirituale convingătoare şi inovatoare plecând de la specificul fiecărei comunităţi; . deficitul de resurse financiare comunitare cauzat de diminuarea numărului de membri. Au fost şi sesiuni paralele: 1. lideri tineri şi mutaţii de mentalitate reflectate în activitatea comunităţilor; 2. implicaţii şi responsabilităţi ale liderilor privind viitorul comunităţilor europene. Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a luat parte la lucrările grupurilor în care au avut loc discuţii despre: . cultura şi moştenirea culturală iudaică; . activităţi ale comunităţilor evreieşti din Europa. Ceremonia de decernare a Premiului „Liderul” comunităţilor evreieşti europene în anul 2014 s-a desfăşurat la impunătoarea Sinagogă din Milano. Au participat toţi delegaţii la Conferinţă. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a fost laureat al Premiului în acest an. În succintul şi substanţialul cuvânt de mulţumire adresat Consiliului European al Comunităţilor Evreieşti, domnia sa a expus principalele direcţii ale activităţii F.C.E.R., în care este total implicat: . asistenţă socială şi medicală; . religie şi educaţie iudaică; . prezervare a patrimoniului cultural şi cultural, caracterizată prin ample lucrări de restaurare a sinagogilor din România; . valorificare a moştenirii literare, artistice foarte bogate.

 

   . De Erev Hanuca - sărbătoarea Luminii şi a Reînnoirii în amintirea reinaugurării Templului din Ierusalim, urmare a victoriei Macabeilor asupra armatelor lui Antiohus Epifanes -, Comitetul Director al Federaţiei a stabilit – simbolul e semnificativ - reinaugurarea oficială a Templului Coral din Bucureşti chiar în seara în care aprindem prima lumânărică în Hanuchia. Meritorii, pentru realizarea excepţionalei lucrări de restaurare, au fost eforturile şi bunăvoinţa executantului de amenajări interioare S.C. DUCT – SRL, condusă de Iulian Olteanu, care şi-a dus la bun sfârşit promisiunea de finalizare a lucrărilor până la 10 decembrie a.c., urmând ca, până la reinaugurare, să se monteze băncile şi să se pună la punct tot ce ţine de detalii. În preambulul reinaugurării, F.C.E.R. a fost onorată de vizita preşedintelui Camerei Deputaţilor, Vasile Zgonea, care a constatat la faţa locului amploarea lucrărilor de restaurare a Templului Coral şi noua înfăţişare, înfrumuseţată, a Bibliotecii aceluiaşi Templu. Pentru buna desfăşurare a evenimentului sus amintit a fost constituit un grup de lucru condus de vicepreşedintele CEB, Attila Gulyas, sprijinit de Cabinetul preşedintelui F.C.E.R. – Silvian Horn, Silviu Wexler, Peri Blănaru -, care a conceput programul reinaugurării şi trimiterea de invitaţii. S-a urmărit participarea cât mai reprezentativă a oficialităţilor, a personalităţilor din societatea civilă, a membrilor CEB. În prima parte, programul va cuprinde . intonarea imnurilor României, Israelului, Uniunii Europene; . tăierea panglicii; . Baruh Haba intonat de prim cantorul Iosif Adler; . cuvântul introductiv rostit de preşedintele şi deputatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer; . citirea de mesaje de felicitare; . fixarea mezuzei. În partea a doua: . recitalul Corului de copii  de la Talmud Tora; . aprinderea primei lumânărele de Hanuca; . predica de Hanuca a rabinului Rafael Shaffer; . recitalul Corului Hazamir, dirijat de Bogdan Lifşin. Partea a treia va fi consacrată, în întregime, prestaţiilor artistice: interpreţi - personalităţi ale scenei lirice şi teatrale româneşti – Marina Krilovici, Maia Morgenstern, Claudia Caia, Panait Filip, Elena Dincă, Adina Cogărceanu -, Corul Hazamir şi Formaţia Bucharest Klezmer Band.

 

   . Dr. Aurel Vainer a luat parte la: . dezbaterile şi votul final din Camera Deputaţilor privind aprobarea urmăririi penale a doi deputaţi; . întâlnirea GPMN cu primul ministru Victor Ponta şi vice prim ministrul Liviu Dragnea. Rezultatul discuţiilor, în care deputaţii GPMN au pus problema fondurilor pentru diferite investiţii care necesită alocaţii de la bugetul de stat pentru anul 2015,  a fost acordul premierului privind majorarea cu 7% a sprijinului financiar pentru organizaţiile de minorităţi naţionale, prin respectivul bugetul de stat. La rândul său, GPMN a convenit susţinerea guvernului actual pentru aprobarea acestui buget. Proiectul de buget pentru anul 2015 urmează să fie dezbătut în comisii şi în plenul Parlamentului.

 

   . În intervenţia de la Camera Deputaţilor la dezbaterile privind proiectul de aprobare a Acordului încheiat între UE şi Israel pentru dezvoltarea transportului aerian între Israel şi România, deputatul F.C.E.R. a susţinut proiectul, din partea GPMN şi a Federaţiei, argumentând în favoarea lui prin: . excelentele raporturi, pe multiple planuri, româno-israeliene; . interesul real al populaţiei româneşti şi israeliene pentru obţinerea unui cadru juridic menit să îmbunătăţească traficul aerian între cele două ţări.

 

   . Postul de televiziune Antena 3 a acordat, de Ziua Naţională a României, o emisiune dedicată minorităţilor naţionale. Preşedintelui şi deputatului dr. Aurel Vainer i-a fost solicitate: un interviu pe tema participării evreilor din România la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 şi încuviinţarea de a fi filmate imagini pe acelaşi subiect, aflate în Sinagoga Mare şi la Muzeul de Istorie a Evreilor din România în Capitală. Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a accentuat implicarea evreilor din România în procesul de dezvoltare a ţării, cu o menţiune specială: în urma reîntregirii statale, comunităţile evreieşti din Transilvania au aderat întru totul la actul istoric de la 1 Decembrie 1918. Secvenţele filmate în cele două lăcaşuri de cult mozaic – fosta Sinagogă „Unirea Sfântă”, care găzduieşte Muzeul şi Sinagoga Mare – au surprins elemente esenţiale la temă, dar şi aspecte ale contribuţiei evreilor în cultura română.

 

   . În cadrul Programului Peghisha, organizat de ASR şi CE Braşov în Sinagoga Beit Israel şi la sediul comunitar, care a avut o structură plurivalentă – religie mozaică, istorie şi actualitate israeliană, relaţii între Israel şi comunităţile evreieşti din Diaspora, relaţii între F.C.E.R. şi celelalte organizaţii evreieşti din România, pregătirea celui de-al 37-lea Congres al Organizaţiei Sioniste Mondiale, înscrieri de noi membri şi îmbunătăţiri în activitatea ASR -, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a avut o intervenţie pe tema colaborării între Federaţie şi celelalte organizaţii evreieşti din România. Vorbitorul a accentuat asupra: . nevoii de conlucrare pentru continuitatea vieţii evreieşti din România; . apărării intereselor evreilor români pe plan intern şi internaţional. A apreciat buna organizare a simpozioanelor, eficienţa informărilor, calitatea schimburilor de idei în dezbateri, utilitatea contactelor realizate între reprezentanţi ai comunităţilor din diferite zone ale ţării prezenţi la Peghisha. „O certă reuşită”, a conchis domnia sa. Relatarea pe larg - în numărul curent al revistei.

 

   . Proiecte imediate: . Hanuca la Bucureşti şi în ţară; . prezenţa la lucrările Camerei Deputaţilor; . participarea la Cenaclul de idei în memoria lui Itzhak Artzi z.l., organizat de A.M.I.R., în colaborare cu Mişcarea Kibuţurilor şi Mişcarea Moşavurilor, la Tel Aviv.

 

   .  Programul pentru Hanuchiada 5775 a fost aprobat de Comitetul Director al F.C.E.R., conducerea Federaţiei neprecupeţind nici un efort pentru a ajunge la cât mai multe comunităţi. Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. va participa la sărbătorirea de Hanuca în nou înfiinţata comunitate din Zalău. În drum, se va opri la comunitatea din Dej, unde se va întâlni cu noul Comitet de conducere şi va înmâna Medalia „Dr. Wilhelm Filderman” preşedintelui de onoare al comunităţii, Iosif Farkaş.

 

   . La invitaţia A.M.I.R., dr. Aurel Vainer va participa, în Israel, la un eveniment însemnat din viaţa israelienilor originari din România: simpozionul memorialistic dedicat lui Itzhak Artzi z.l., fost membru în Knesset şi viceprimar al Tel Aviv-ului, statornic prieten al comunităţii-mamă. Tema simpozionului: „Contribuţia evreimii române la Aşezământul Muncii în Ereţ Israel”. Alături de E.S. ambasadorul României în Israel, Andreea Pasternac, şi primarul oraşului Ramat Gan, Israel Zinger, dr. Aurel Vainer figurează printre participanţii de onoare la simpozion. Vor conferenţia Aharon Yadlin, Marele Rabin Menachem Hacohen, gral (r) Ami Aiialon, Ilana Yogev, dr. Dani Koren. Un program artistic va fi prezentat de cunoscuţii oameni de teatru Baldi Olier, Iaacov Bodo, Efi Neţer. După ce va transmite un mesaj de salut din partea Federaţiei, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. va susţine comunicarea „Contribuţia mişcării sioniste din România şi a evreilor din Aliaua română la apărarea, consolidarea şi dezvoltarea Statului Israel”.

 

 

 

IULIA DELEANU