În pofida vacanţei parlamentare, agenda din luna iulie a.c. a preşedintelui şi deputatului dr. Aurel Vainer a fost la fel de încărcată şi substanţială ca în perioadele de lucru, marcată de satisfacţii – punerea în aplicare a majorării indemnizaţiilor pentru supravieţuitorii Holocaustului -, ca şi de împlinirea unei datorii sacre: comemorarea celor ucişi în pogromurile de la Iaşi şi Dorohoi. Alte subiecte demne de menţionat: . vizita la Complexul muzeal Goleşti, acţiune a BBR; . participarea la lucrările derulate la Şcoala de vară SIHA de la CIR Be’ Yahad – Cristian; . evaluarea condiţiilor logistice pentru desfăşurarea celei de-a 11-a ediţii a Programului Bereshit, la Constanţa; . supervizarea recentei reuniuni a Comitetului Director al F.C.E.R.; . prezenţa la recepţiile oferite de E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Israel, şi E.S. Marek Szczygiel, ambasadorul Poloniei, prilejuite de încheierea misiunilor lor diplomatice în România. În pregătire: . participări la Serbările Deltei, în Tulcea, precum şi Şcoala de vară organizată de CSIER la CIR Be’ Yahad – Cristian.

 

   . Parlamentul României a adoptat, la 21 octombrie 2014, Legea nr. 143/ 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/ 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/ 2000, cu modificări şi completări ulterioare la articolele 2 şi 3, prin care se majorează indemnizaţiile celor care au fost deportaţi sau aflaţi în detenţie, strămutaţi, obligaţi la muncă forţată, evacuaţi din propria locuinţă. Beneficiarii Legii nu sunt doar cetăţeni români de origine evreiască trăitori în România, supravieţuitori ai Holocaustului, ci şi români etnici care au suferit consecinţele nefaste ale Pactului Ribbentrop – Molotov şi ale Dictatului de la Viena. Au dreptul, de asemenea, la majorarea indemnizaţiilor soţii supravieţuitori ai celor decedaţi care se înscriu în categoriile sus citate. S-a stabilit ca Legea să fie pusă în aplicare de la 1 iulie a.c.

 

   . Preşedintele F.C.E.R. a participat la alcătuirea programelor comemorative dedicate memoriei celor asasinaţi în pogromurile antievreieşti de la Iaşi şi Dorohoi, în urmă cu 74, respectiv, 75 de ani. La Iaşi, dr. Aurel Vainer a moderat lansarea de carte de la Biblioteca Tafrali – Universitatea Al. I. Cuza a volumului colectiv de comunicări despre Pogromul din Iaşi şi Holocaust în România, coordonat de reputaţii istorici Carol Iancu şi Alexandru Florin Platon. Domnia sa a moderat, de asemenea, masa rotundă pe tema pogromului din Iaşi, desfăşurată în aula Institutului A.D. Xenopol al Academiei Române – Filiala Iaşi, cu participarea unor cercetători de prestigiu. Notabilă – intervenţia susţinută de prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon. Printre discursurile de la Cimitirul Păcurari s-a remarcat cel al Monseniorului Francisco-Javier Lozano, Nunţiul Apostolic în România. Preşedintele Federaţiei a depus o coroană de flori la Monumentul victimelor pogromului, împreună cu ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R. şi preşedinte al CEB, rabinul Rafael Shaffer, directorul de Cabinet al preşedintelui F.C.E.R., Silvian Horn. În drum spre Dorohoi – transportul cu autocarul a fost sponsorizat de Supercom Bucureşti, respectiv, Ion Ciuclea – preşedintele F.C.E.R. a organizat un preludiu referitor la pogromul din Dorohoi, prin intervenţia istoricului Adrian Cioflâncă, şi un talk show despre raporturile din prezent ale Greciei cu UE şi FMI. Participanţi – directorul CIEP, Alexandru Marinescu, şi Eva Galambos. Dr. Aurel Vainer a mulţumit tuturor participanţilor din ţară la eveniment - membri ai CEB, reprezentanţi ai  F.C.E.R. şi ai RE, preşedinţi ai unor comunităţi învecinate – şi delegaţiei de circa o sută de israelieni originari din Dorohoi şi Bucovina, conduşi de  Doron Coller şi Iohanan Singer, care, alături de Ivan Ivanir, au avut intervenţii la Simpozionul „Evreii din Moldova de Nord – istorie şi contribuţii”. Domnia sa a adus mulţumiri speciale secretarului de stat pentru Culte, Victor Opaschi, care s-a implicat direct în desfăşurarea programului, inclusiv – prin intervenţii. Preşedintele F.C.E.R. a apreciat faptul că Muzeul de istorie a evreilor din nordul Moldovei, inaugurat cu acest prilej, a intrat cu dreptul pe harta obiectivelor turistice iudaice din România, reprezentând împlinirea unei promisiuni făcute acum cinci ani, la împlinirea a 70 de ani de la săvârşirea pogromului din Dorohoi. Dr. Aurel Vainer a adresat un apel public pentru donaţii de obiecte semnificative spre sporirea zestrei muzeului. În interviurile acordate unor jurnalişti de la Agerpres, Radio România Actualităţi, Realitatea Dorohoiană, preşedintele F.C.E.R. s-a referit la pogromul săvârşit în 1940, viaţa evreiască actuală din România şi, răspunzând la întrebări legate de proiectul de construire a unei moschei la Bucureşti, a apreciat bunele relaţii cu reprezentanţi ai cultului musulman din România, deputaţi ai minorităţilor turcă şi tătară, arătând că F.C.E.R. nu se implică în decizii politice cu rezonanţă naţională şi internaţională.

 

   . Împreună cu ing. Anette Vainer, vicepreşedinte al BBR, preşedintele Federaţiei a participat la acţiunea BBR de vizitare a Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, constituit pe criterii asemănătoare cu Muzeul Naţional al Satului din Bucureşti, precum şi  a Municipiului Piteşti.

 

   . La reuniunea de închidere a Şcolii de vară SIHA de la CIR Be’ Yahad – Cristian, preşedintele F.C.E.R. a  vorbit, în faţa a peste 40 de participanţi, despre dezvoltarea identităţii iudaice în România, cu aprecieri pozitive despre rolul acestui tip de instruire în iudaism, mulţumind coordonatorului, directorul Cancelariei Rabinice, Eduard Kupferberg, şi profesorilor, rabin Rafi Shuchat, profesor la Universitatea Bar Ilan - Israel, şi dr. Barak Cohen, lector la aceeaşi universitate, pentru reuşita programului. Domnia sa a considerat că asemenea seminarii ar merita organizate de două ori pe an şi nu numai la CIR Be’Yahad, ci şi la CIR-urile din Eforie Nord şi Borsec. Bucurându-se de sprijinul F.C.E.R. şi al Joint-ului, de colaborarea cu Departamentul de management economic şi financiar şi Oficiul pentru administrarea şi valorificarea CIR-urilor, buna desfăşurare a seminarului a fost asigurată de administratorul Mihaela Bicleşanu şi maşghiah-ul Phaina Meir.

 

   . Împreună cu directorul Joint pentru România, Israel Sabag, şi directorul Departamentului de management economic şi financiar al F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu, preşedintele F.C.E.R. a fost la Constanţa pentru pregătirea ediţiei a 11-a a Programului Bereshit din septembrie. Au fost purtate discuţii cu reprezentanţi ai Asociaţiei Hotelurilor din Mamaia, au fost vizitate trei hoteluri, urmând ca echipa JCC, în frunte cu Israel Sabag, să aleagă oferta potrivită. Tot la Constanţa, dr. Aurel Vainer a vizitat ceea ce a rămas din templul aflat într-o fază avansată de degradare. Domnia sa a discutat cu preşedintele CE Constanţa, Sorin Lucian Ionescu, pentru realizarea unui proiect de urgenţe spre readucerea templului în stare de funcţionalitate, proiect pe care să-l prezente Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea obţinerii unui sprijin financiar. Proiectul se înscrie în programul de valorificare a patrimoniului de cult mozaic, parte a patrimoniului naţional. A fost exprimată speranţa ca proiectul să devină realitate în anul viitor. În aceeaşi zi, preşedintele F.C.E.R. a fost la CIR – Eforie Nord, apreciind bunele condiţii create turiştilor.

 

   . În cadrul recentei reuniuni a Comitetului Director al F.C.E.R., au fost prezentate informări, adoptându-se decizii asupra cărora cititorii vor fi informaţi după redactarea lor în formă completă. O atenţie specială a fost acordată unor probleme de perspectivă ale DASM. S-a discutat despre funcţionarea restaurantelor rituale în unele comunităţi, multiplele probleme legate de resurse umane şi salarizare în F.C.E.R. şi comunităţi, ca urmare a majorării salariului minim pe economie. S-a decis continuarea analizei şi adoptării unor măsuri în consecinţă la viitoarea reuniune a Comitetului Director.

 

   . La recepţia de  bun rămas oferită de E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în România, decanul corpului diplomatic acreditat în România, Monseniorul Francisco-Javier Lozano, a evocat momente semnificative din biografia şi activitatea E.S. Dan Ben-Eliezer. Au participat reprezentanţi ai vieţii politice, ai corpului diplomatic, ai Camerelor de Comerţ şi Industrie din România. Au fost exprimate aprecieri privind relaţiile excelente între F.C.E.R. şi E.S. Dan Ben-Eliezer. Participarea la recepţia de încheiere a mandatului, oferită de E.S. Marek Szczygiel, ambasadorul Poloniei în România, a fost un bun prilej de reîntâlnire şi exprimare a satisfacţiei privind bunele relaţii ale E.S. Marek Szczygiel cu F.C.E.R., cu preşedintele Federaţiei.

 

   . Dr. Aurel Vainer urmează să dea curs invitaţiei de participare la Festivalul Săptămâna Filmului Interetnic, ajuns la a X-a ediţie, organizat tot la Tulcea de Asociaţia Centrul European pentru Diversitate, F.C.E.R. va fi prezentă prin recitalul susţinut de Bucharest Klezmer Band.

 

   . Preşedintele F.C.E.R. va participa la Şcoala de vară organizată de CSIER, între 2 – 9 august a.c., la CIR Be’ Yahad – Cristian, sub genericul Teme fundamentale ale istoriei evreilor din România, unde vor susţine comunicări istorici prestigioşi din România şi Israel.

 

IULIA DELEANU