AGENDA PREŞEDINTELUI ŞI DEPUTATULUI F.C.E.R.

 

 

 

   Preşedintele F.C.E.R. şi deputatul dr. Aurel Vainer a fructificat vacanţa parlamentară pentru o mai intensă implicare în viaţa comunitară din ţară şi Capitală:

 

 • periplu în comunități din Moldova;

  reinaugurarea Sinagogii din Tulcea;

 • întâlnirea de solidaritate cu Israelul, organizată de JCC Bucureşti;

 • contribuţia la Festivalul „ProEtnica”, Sighişoara;

 • implicarea în suita de manifestări culturale „Femeia în iudaism”, din cadrul Zilei Europene a Culturii Iudaice la Bucureşti;

 • primirea ministrului israelian pentru dezvoltarea infrastructurii, ministrul energiei şi apei, Silvan Shalom, care a vizitat România.

  Pe plan extern a participat la:

 • inaugurarea Centrului Comunitar Evreiesc şi a Sinagogii din Banja Luka – Bosnia Herţegovina -;

 • reuniunea Consiliului de Conducere al AMIR.

  Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a luat atitudine faţă de:

 • declaraţia premierului Victor Ponta referitoare la comparaţia între rezultatele celor două mandate de preşedinte ale lui Traian Băsescu cu rezultatele din perioada nazistă;

 • manifestări ale mişcării legionare în România.

  Domnia sa a fost prezent în media românească şi israeliană: TV Vrancea, revista socio-culturală „Sinteza” din Cluj, Kol Israel prin mesajul de Roş Haşana 5775. Cu prilejul comemorării la ICR Tel Aviv a 70 de ani de la deportările evreilor din Ardealul de Nord în lagăre ale morţii din Europa Centrală, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a transmis un mesaj în care a sintetizat principalele acţiuni din România în memoria victimelor Holocaustului din această zonă a ţării, organizate de F.C.E.R. şi Institutul „Wiesel”, în colaborare cu autorităţi locale. La redeschiderea sesiunii parlamentare, deputatul F.C.E.R. a participat atât la lucrările în plen cât şi la cele ale Comisiei de Politică Economică, Reformă şi Privatizare. Din agenda de preocupări în perspectivă spicuim:

 • Zilele „Mihail Sebastian” la Brăila;

 • Premiul anual şi Medalia „Dr. Alexandru Şafran”;

 • Ziua de comemorare a Holocaustului în România;

 • lucrările conducerii Fundaţiei „Caritatea” la Bucureşti;

 • contacte ministeriale pentru clarificarea de probleme vizând fie Fundaţia „Caritatea”, fie TES, sau acţiuni de colaborare între România şi Israel.

 • CE Bacău a fost primul popas din periplul moldav, însoţit fiind de directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici, şi Rabinul Rafael Shaffer. Împreună cu conducerea locală, oaspeţii au participat la o reuniune în care s-au dezbătut şi s-au luat decizii pentru relocarea Comunităţii, a Sinagogii şi a Muzeului „Dr. Alexandru Şafran”. De asemenea, au fost evaluate mijloacele de repunere în circuit a Sinagogii „Cerealiştilor” din Bacău, monument istoric şi arhitectonic important pentru evreii români şi originari din România aflaţi în Israel şi alte ţări ale lumii. S-a hotărât identificarea de noi posibilităţi pentru instalarea în alt local a sediului comunitar şi a Sinagogii în condiţiile dezafectării totale a construcţiei existente. Urmează să fie derulate acţiuni pentru punerea în vânzare a localului şi a terenului aferent în funcţie de estimări tehnice. În vederea relocării sediului comunitar urmează să se iniţieze un dialog cu conducerea executivă a Fundaţiei „Caritatea”  pentru cumpărarea localului, aflat în proprietatea Fundaţiei, neutilizat de mulţi ani.

 • La CE Dorohoi, delegaţia a vizitat, împreună cu preşedintele comunităţii, prof. Isidor Iancu, Sinagoga „Beit Solomon”, unde se efectuează lucrări pentru înfiinţarea în incintă a Muzeului de istorie a evreilor din Moldova de Nord, pe baza fondurilor alocate de Secretariatul de Stat pentru Culte. Lucrările urmează să fie încheiate la 1 noiembrie a.c. A fost discutată problema foarte dificilă a adoptării conceptului muzeistic şi a identificării posibilităţilor de realizare practică necesitând un interval de timp cuprins între 9 şi 12 luni.

 • Următoarea oprire a fost la CE Botoşani, unde, în sala plină până la refuz a Centrului Intercomunitar, care funcţionează ca o antenă a Centrului Comunitar Evreiesc din Bucureşti, distingându-se prin variate şi eficiente activităţi coordonate de soţii Frenkel, a avut loc un schimb de opinii cu conducerea şi membrii comunităţii, dar şi cu invitaţi neevrei. În public – reprezentanţi ai primarului din Municipiul Botoşani, Ovidiu Portariuc, şi primarul oraşului Ştefăneşti, Ştefănel Rusu. În semn de gratitudine pentru sprijinul neprecupeţit acordat comunităţii evreieşti botoşănene, unui grup de cinci personalităţi locale i-a fost decernată, din partea conducerii F.C.E.R., Medalia de Onoare „Prieten al Comunităţii Evreieşti din România”. Oaspeţii au vizitat cimitirul evreiesc din Botoşani, constatând foarte buna îngrijire şi întreţinere, datorate preşedintelui comunităţii, Iosif David, şi colaboratorilor lui.

 • Un pelerinaj a avut loc la cimitirul evreiesc din Ştefăneşti şi s-au făcut rugăciuni la ştibale – căsuţa lui Ştefăneşter Rebe, Matitiahu Friedman z.l. În cimitirul vechi, Rabinul Rafael Shaffer a identificat o piatră tombală de mare vechime, care, aidoma altor pietre tombale datând din aceeaşi perioadă, atestă faptul că primii evrei veniţi în Moldova s-au aşezat la Ştefăneşti. Vizitarea Muzeului de istorie a evreilor din Ştefăneşti a fost o premieră pentru Rabinul Rafael Shaffer.

 • Împreună cu conducerea CE Iaşi, delegaţia F.C.E.R., căreia i s-a alăturat directorul Joint pentru România, Israel Sabag, a vizitat şantierele de la Sinagoga Mare şi Sinagoga „Merarilor”. Au fost propuse îmbunătăţiri ale ritmului lucrărilor şi s-au discutat posibilităţi concrete de finanţare a lor. În acest sens, directorul „Joint”, Israel Sabag, s-a angajat să susţină cheltuieli însemnate din totalul celor necesare încheierii lucrărilor la cele două sinagogi. Există premise ca reinaugurările să aibă loc la sfârşitul anului 2015.

 • Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a coordonat acţiunea de reinaugurare a Templului Israelit din Tulcea, inclusiv, unele amenajări de ultimă oră. Domnia sa a mulţumit primarului din Municipiul Tulcea, Constantin Hogea, pentru sprijinul excepţional acordat pe tot parcursul lucrărilor de restaurare a Templului. Cu acelaşi prilej, a fost lansată noua carte a scriitorului israelian originar din Tulcea, Carol Felddman, „Romanul unui evreu”. Evenimentul este relatat pe larg în numărul curent al revistei.

 • Participarea la reuniunea, organizată de Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti, de solidaritate cu lupta Israelului în confruntările militare recente din Gaza; contribuţia la Festivalul „ProEtnica” de la Sighişoara, organizată de Oficiul F.C.E.R. pentru Cultură, Artă, Ştiinţă, unde prestaţia reprezentanţilor comunităţii evreieşti a fost foarte bine apreciată; susţinerea de acţiuni culturale sub egida „Zilei Europene a Culturii Iudaice”, respectiv, moderarea matineului de duminică consacrat unor personalităţi evreieşti feminine din România afirmate cu succes în literatură, muzică, pictură şi cuvântarea la vernisajul expoziţiei „Pictoriţe evreice din România” - au fost alte activităţi din această perioadă ale preşedintelui şi deputatului F.C.E.R.

 • În onoarea ministrului israelian pentru dezvoltarea infrastructurii, ministrul apelor şi al energiei, Silvan Shalom, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a oferit o cină festivă, la care au participat E.S. Dan Ben Eliezer, ambasadorul Israelului în România, membrii Comitetului Director al Federaţiei, preşedintele B’nai B’rith România. Din partea oficialităţilor române au luat parte ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, şi ministrul delegat pentru Cercetare şi Învăţământ Superior, Mihnea Costoiu. În timpul cinei s-a dat citire mesajului de bine adresat participanţilor de vice prim ministrul Liviu Dragnea. De asemenea, a avut loc un schimb de informaţii despre evreii din România, ieri şi astăzi, precum şi despre actualitatea israeliană.

 • Împreună cu directorul „Joint” pentru România şi Bosnia Herţegovina, Israel Sabag, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a participat la inaugurarea, în prezenţa preşedintelui Republicii Srbska, Milorad Dodik, a Centrului Comunitar Evreiesc la Banja Luka şi a Sinagogii din incintă, prima din această ţară după cele distruse în Holocaust. Potrivit aprobării primite din partea Comitetului Director al F.C.E.R., oaspeţii au dăruit un Sefer Tora noii sinagogi. În faţa unui public numeros, liderul de onoare al comunităţii, azi, în vârstă de 92 de ani, Arie Livne, supravieţuitor al Holocaustului, consilier al preşedintelui Republicii, a mulţumit delegaţiei F.C.E.R pentru acest gest.

 • În intervenţia sa, ca invitat special la reuniunea Consiliului de Conducere al AMIR, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a făcut o succintă incursiune în istoria şi prezentul evreilor din România, supunând atenţiei celor prezenţi un proiect de Acord de colaborare între F.C.E.R. şi AMIR. O atenţie deosebită a fost acordată realizării şi punerii în funcţiune a Muzeului de Istorie a Evreilor Originari din România de la Roş Pina, una din primele colonii evreieşti în Ţara Sfântă întemeiată de evrei originari din Moineşti. S-a hotărât înfiinţarea a două comisii: prima - privind conceptul muzeal, a doua – relaţii cu Primăria din Roş Pina pentru efectuarea lucrărilor, urmând ca F.C.E.R. să desemneze reprezentanţii în aceste comisii. Au fost apreciate relaţiile excelente între F.C.E.R. şi AMIR privind soluţionarea unor cerinţe ale Fundaţiei „Caritatea”, prim pas pentru identificarea, de către specialiştii de la AMIR care urmează să sosească la Bucureşti, a posibilităţilor de documentare, arhivă, cadru tematic existente la Muzeul de istorie a evreilor din România şi Expoziţia permanentă a Holocaustului din România de la Sinagoga Mare din Capitală.

 • În numele comunităţilor evreieşti din România, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a luat atitudine fără părtinire şi fără a intra într-un conflict politic faţă de unele declaraţii ale primului ministru Victor Ponta, care a comparat rezultatele din perioada de preşedinţie a lui Traian Băsescu cu rezultatele din epoca nazistă.

 • Invitat la o masă rotundă referitoare la naţionalism şi mişcarea legionară din România, în cadrul unei emisiuni a postului de televiziune Realitatea TV, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a susţinut, pe bază de documente şi fapte istorice, nocivitatea acestei mişcări şi răul pe care l-a adus României în perioada interbelică şi în timpul celui de-al doilea război mondial.

   

  IULIA DELEANU