Fiecare însemnare din agenda deputatului dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., reflectă anvergura acţiunilor în care se implică, devotamentul pentru apărarea intereselor comunităţii sale, pentru mai binele României, recunoaşterea meritelor domniei sale. Întâlnim: . participări la importante reuniuni internaţionale în SUA; . conferirea unei importante distincţii de către Marea Lojă Masonică; . organizarea, la Templul Coral din Bucureşti, în colaborare cu Mişcarea Habad, a unei manifestări comemorative în memoria Marelui Rabin Menachem Mendel Scheneersohn z.l.– Lubavitcher Rebe; . prezenţa la reuniunile în plen şi la Comisia de Politică Economică, Reformă şi Privatizare din Camera Deputaţilor. În pregătire: . comemorarea a 74 de ani de la pogromul din Iaşi, în 1941 şi a  75 de ani de la pogromul din Dorohoi, în 1940.

 

. La invitaţia organizaţiei American Jewish Congress (AJC), preşedintele F.C.E.R. a participat, între 7 – 9 iunie a.c. la Forumul Global al AJC, din Washington. Au participat ambasadori sau locţiitori de ambasadori acreditaţi în SUA din 22 de state ale lumii, Uniunea Europeană, înalţi oficiali americani, reprezentanţi de elită ai Ministerului israelian de Externe. Incitante – subiectele comunicărilor. Edificatoare: . 70 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial; . Germania pe scena lumii; . Răspunzând întrebărilor dificile despre Israel; . China în ascensiune; . America Latină: un an după războiul din Gaza; . Relaţii evreo – musulmane: următoarea frontieră interreligioasă; . Nu mai există graniţă tăcută: ISIS şi Al-Qaeda pe Golan; . A înţelege diplomaţia; . AJC şi combaterea antisemitismului în Europa; . Israel şi evreimea americană; . Nostra Aetate: 50 de ani de la revoluţia relaţiilor între creştinism şi iudaism; . Furtuna care vine: boicot-limitări-sancţiuni antiisraeliene în campus-ul studenţesc american; . Cum este privit Israelul de media internaţională?; . Turcia şi Qatar – un duo destabilizator; . Relaţiile Israelului: prieteni permanenţi sau interese permanente?. Pe parcursul reuniunii de la Washington, deputat dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., s-a întâlnit cu directorul Departamentului de Arhivistică al Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington, dr. Radu Ioanid, reputat militant pentru recunoaşterea Holocaustului în România. Dr. Radu Ioanid urmează să participe ca invitat de marcă la comemorarea a 75 de ani de la pogromul din Dorohoi şi  să pună la dispoziţia comunităţii evreieşti din România noi documente privind Holocaustul în Transilvania şi în Vechiul Regat, piese de rezistenţă în combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei actuale. 

 

. Cu prilejul împlinirii a 135 de ani de la înfiinţarea Marii Loji Masonice a României, deputatul şi preşedintele F.C.E.R. a primit o însemnată distincţie pentru contribuţia domniei sale la dezvoltarea economiei române moderne.

 

. Împreună cu directorul Departamentului Economic al Federaţiei, ec. Ovidiu Bănescu, membru în Consiliul Director al Fundaţiei „Caritatea”, membru în Comitetul Director al F.C.E.R., deputatul dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., a purtat importante negocieri cu o delegaţie a W.J.R.O. asupra multiplelor probleme legate de mai buna funcţionare în viitor a Fundaţiei „Caritatea”. Reuniunea s-a desfăşurat la New York. În încheiere, s-a convenit un nou proiect al Memorandumului de înţelegere privind alocarea fondurilor Fundaţiei „Caritatea” în perioada 2015 – 2017, care va intra în vigoare după aprobarea sa de către Comitetul Director al F.C.E.R. În esenţă s-au stabilit: 1. niveluri noi ale alocărilor; 2. lărgirea sferei de atribuire a acestor alocări; 3. modalităţi şi proceduri de aprobare a alocărilor potrivit unor programe convenite, supuse, în prealabil, dezbaterilor şi aprobate de Comitetul Director al Fundaţiei. Au fost încheiate contractele pentru sumele alocate, o parte - destinate beneficiarilor, altă parte - Fundaţiei „Caritatea”, avându-se în vedere cheltuielile şi programele aprobate: . modul de încasare a sumelor de către fiecare beneficiar; . sistemul de decontare a cheltuielilor din sumele alocate; . supunerea fiecărei categorii de alocări unui audit independent. Demn de subliniat este faptul că Federaţia obţine, în baza acestui proiect de Memorandum, pentru trei ani, 2015 – 2017, un spor total de 3, 8 milioane USD, din care 2 milioane USD – în 2015. Acestea se vor putea încasa şi cheltui de către Federaţie pe baza programului aprobat de Comitetul Director al Fundaţiei „Caritatea”. Cu acest surplus de alocări, Federaţia va putea face faţă mai bine solicitărilor de cheltuieli pentru: . asistenţă socială şi medicală; . educaţie iudaică; . întreţinere şi prezervare a patrimoniului imobiliar de cult şi a imobilelor în care funcţionează Federaţia şi comunităţile evreieşti; . desfăşurare a activităţilor de cult mozaic, studii de istorie, valorificare a moştenirii culturale a evreilor din România. Tot la reuniunea de la New York s-au discutat şi adoptat recomandări pentru conducerea Fundaţiei „Caritatea”. Un element nou în proiectul de Memorandum încheiat între conducerea W.J.R.O. şi conducerea F.C.E.R. îl constituie prevederea de alocare a unor sume provenite de la Fundaţia „Caritatea” pentru evreii originari din România trăitori în Israel şi în alte ţări ale lumii, mai cu seamă, SUA, Canada, America de Sud. Este vorba de o extensie a categoriilor de beneficiari potenţiali. După aprobarea proiectului de Memorandum de către Comitetul Director al F.C.E.R., se vor desfăşura toate procedurile prevăzute în document, după care se vor putea încasa sumele alocate. Tot la New York, împreună cu directorul Departamentului Economic, ec. Ovidiu Bănescu, şi directorul Joint pentru România, Israel Sabag, deputatul dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., s-a recules la mormântul Marelui Rabin Menachem Mendel Schneersohn z.l. – Lubavitcher Rebe, înclinându-se în faţa memoriei acestei personalităţi rabinice de prim rang a secolului XX.

 

. La întoarcerea în ţară, preşedintele F.C.E.R. a supervizat, în colaborare cu liderul Mişcării Habad din România, rabin Naphtali Deutsch, organizarea, la Templul Coral din Capitală, a unei seri comemorative dedicate Marelui Rabin Menachem Mendel Schneersohn  z.l.

 

. Deputatul F.C.E.R. a participat la: . votarea Legii privind pensiile parlamentarilor, Lege aprobată de plenul comun al Parlamentului – Senat şi Camera Deputaţilor - şi înaintată spre promulgare preşedintelui României, Klaus Johannis; . transformarea OUG 31/ 2002, privind combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei, în Legea 107, cu introducerea de modificări privind combaterea mişcării legionare resuscitate, proiect aprobat de Senat şi de Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor, raportul urmând să fie dezbătut şi aprobat în plenul Camerei Deputaţilor; . prezentarea în plenul Parlamentului de către preşedintele României, Klaus Johannis, a strategiei de apărare a României. Relatarea  -  în numărul viitor al revistei.

 

. Programul, aflat în pregătire, al suitei comemorative, derulate între 28 iunie – 1 iulie a.c., consacrate împlinirii a 74 de ani a pogromului de la Iaşi, va include: . o masă rotundă la temă; . lansarea cărţii scrise de profesorul Carol Iancu, „Antisemitismul şi Holocaustul în România”; . pelerinaje la memorialele din Cimitirul Evreiesc „Păcurari” din Iaşi, Podu Iloaiei şi Târgu Frumos. Domnia sa coordonează, de asemenea, programul de desfăşurare al evenimentul „Dorohoi – 75”, care urmează la aibă loc la 8 iulie a.c.

 

 

 

IULIA DELEANU