O trecere în revistă, făcută detaşat, asupra principalelor teme din agenda preşedintelui F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, pe parcursul lunii curente, reconfirmă diversitatea, bogăţia, amplitudinea evenimentelor interne şi internaţionale în care este implicat. Unele subiecte sunt reflectate pe larg în acest număr al revistei Realitatea Evreiască:

 

moderarea Zilelor „Mihail Sebastian” şi a simpozionului consacrat comemorării unui an de la stingerea din viaţă a primului redactor şef al RE, Dorel Dorian z.l.;

 

intervenţia la Colocviul „50 de ani de la Nostra Aetate”, organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Bucureşti; . conducerea recentei întruniri a Comitetului Director al F.C.E.R.;

 

discursul la înmormântarea lui Aurel Storin z.l.;

 

trimiterea la Ambasada Franţei din Bucureşti a unui mesaj de condoleanţe pentru victimele atentatului terorist de la Paris. Altele, cum sunt recomandările de carte la Târgul Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură, ediţia a XXII-a, urmează să fie detaliate în numărul viitor al revistei. Dar sunt şi repere inedite privind:

 

reuniunea conducerii de la Fundaţia „Caritatea”;

 

aprecierile şi respectul de care domnia sa se bucură în rândul clasei politice româneşti, misiunilor diplomatice acreditate în România, altor minorităţi naţionale din ţara noastră, mediilor de afaceri, unor personalităţi israeliene originare din România:

 

întâlnirea cu preşedintele României, Klaus Iohannis, privitoare la formarea noului guvern;

 

primirea, împreună cu colegii din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale (GPMN) a primului ministru, atunci, desemnat, Dacian Cioloş; votul, în plenul Parlamentului, pentru învestitura noului guvern; . participări prin reprezentare şi directe:  comemorarea unui centenar de la încheierea armistiţiului din primul război mondial; evenimentul interetnic Alfabetul convieţuirii, organizat de Uniunea Armenilor din România (UAR) şi Uniunea Elenilor din România (UER); prezenţa la adunarea de doliu în faţa Ambasadei Franţei în România în memoria victimelor atentatului terorist din Paris şi întrevederea cu E.S. François Saint – Paul, ambasadorul Franţei la Bucureşti; participarea la aniversările a 25 de ani de la înfiinţarea Camerei de Comerţ şi Industrie România – Israel (CCIRI) şi a 20 de ani de la crearea Uniunilor Camerelor de Comerţ şi Industrie Bilaterale (UCCIB); . întâlnirea, în Israel, cu generalul Itzhak Ben Iacob. În pregătire, implicarea în: evenimentul literar-muzical Şir Haşirim, la Templul Coral din Bucureşti;  Hanuchiada 5776; acţiunile interetnice şi interconfesionale Lumina care ne uneşte, la Universitatea Titu Maiorescu şi Zilele patrimoniului biblic iudeo-creştin, la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Capitală; . intervenţii la lansarea cărţii America de peste pogrom de Cătălin Mihuleac şi comemorarea a 75 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga, organizate de Primăria Municipiului Bârlad, în colaborare cu Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Bârlad.

 

 Dezbaterile de la conducerea Fundaţiei „Caritatea”, Fundaţie la care F.C.E.R. este co-fondator, s-au focalizat asupra modului de punere în practică a Memorandum-ului de înţelegere privind alocarea fondurilor Fundaţiei „Caritatea” în perioada 2014 – 2016, Federaţia urmând să obţină alocările stabilite astfel încât să poată desfăşura în continuare lucrări destinate prezervării patrimoniului cultural, de cult şi comunitare: lucrări de reabilitare la Sinagoga din Hârlău, Sinagoga Mare din Iaşi, Sinagoga Merarilor din Iaşi, Templul „Unirea Sfântă” din Bucureşti, Sinagoga din Alba Iulia. Pe agenda discuţiilor au figurat ca subiecte speciale  Raportul preliminar al F.C.E.R. referitor la efectuarea lucrărilor de reabilitare a împrejmuirilor unui număr mare de cimitire evreieşti din toată ţara şi Informarea privind dezbaterea şi adoptarea în Parlamentul României a unui proiect de Lege pentru completarea şi modificarea legislaţiei referitoare la retrocedarea bunurilor comunitare. S-au dezbătut, de asemenea, modalităţi de colaborare între Fundaţia „Caritatea” şi AMIR, precum şi măsuri de întreprins pentru realizarea audit-ului la fiecare din alocările stabilite de Fundaţia „Caritatea”. Alte teme supuse discuţiilor: măsuri pentru aplicarea prevederilor Memorandum-ului pentru 2016; analiza concluziilor consultanţei pentru activităţile Fundaţiei „Caritatea”;  punerea în aplicare a măsurilor favorabile procesului de restituire a bunurilor comunitare în noua legislaţie. Dr. Aurel Vainer a făcut parte din delegaţia de cinci reprezentanţi ai GPMN care a participat la cele două runde de consultaţii cu formaţiunile politice parlamentare ale preşedintelui României, Klaus Iohannis, în vederea constituirii unui nou guvern. Deputatul F.C.E.R. a avut un punct de vedere comun cu ceilalţi colegi, exprimat de liderul GPMN, Varujan Pambuccian. Domnia sa a făcut şi un comentariu propriu: noul guvern să ţină seama de timpul scurt până la viitoarele alegeri, inclusiv de posibilităţile de aplicare a noii legislaturi electorale pentru cetăţenii din ţară şi pentru cei din afara ei, care să-şi poată exercita votul prin corespondenţă. Preşedintele României, Klaus Iohannis, a apreciat în mod deosebit convorbirile cu reprezentanţii GPMN, considerând că sunt un factor de stabilitate care doreşte cu adevărat prosperitatea ţării. Înainte de expunerea programului de guvernare şi de solicitare a votului de susţinere în Parlament, primul ministru, atunci, desemnat Dacian Cioloş a făcut o scurtă vizită la GPMN. Din discuţiile purtate cu membrii Grupului s-au putut înţelege mai bine obiectivele programului, fiecare dintre reprezentanţii minorităţilor naţionale din România având posibilitatea să-şi exprime propriul punct de vedere. Preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, a subliniat importanţa susţinerii, în continuare, a acţiunilor de cult şi culturale ale Federaţiei, mai ales, a programului de reabilitare a patrimoniului de cult mozaic, şi cu sprijinul guvernului, precum şi al autorităţilor locale. Domnia sa a subliniat că opiniile „străzii” trebuie bine analizate şi reflectate în măsurile care se vor lua. GPMN şi-a declarat totalul sprijin pentru desfăşurarea activităţilor noului guvern. Votul deputatului etniei noastre a  fost în favoarea guvernului Cioloş. Imediat după tragediile de la Clubul „Colectiv” din Capitală şi atentatele teroriste din Paris, preşedintele F.C.E.R. a transmis mesaje de solidaritate cu familiile greu încercate de pierderea celor dragi şi cu ţara prietenă Franţa. Împreună cu ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R şi preşedintele CEB, dr. Aurel Vainer a participat la adunarea de doliu din faţa Ambasadei Franţei. Dr. Aurel Vainer a avut o scurtă întrevedere cu E.S. François Saint-Paul, ambasadorul Franţei la Bucureşti, exprimându-şi sentimente de mâhnire şi compasiune. Din partea F.C.E.R. şi CEB a fost depusă o jerbă de flori şi a fost păstrat un moment de reculegere. La ceremoniile de la Cimitirul Eroilor Franţei şi Cimitirul Ostaşilor Germani pieriţi în primul război mondial, prilejuite de împlinirea unui centenar de la încheierea armistiţiului din primul război mondial, la care au vorbit E.S. François Saint-Paul, ambasadorul Franţei şi, respectiv, E.S. Werner Hans Lauk, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedintele CEB, a depus, în numele F.C.E.R., coroane de flori la monumentele ostaşilor căzuţi în prima conflagraţie mondială. Familia domniei sale a dat patru jertfe în acest război: trei unchi au murit pe front, al patrulea la Spitalul Militar din Bucureşti. Dr. Aurel Vainer a luat parte la un proiect comun, iniţiat de UAR şi UER, pe tema bunei convieţuiri interminoritare şi între minorităţile naţionale şi populaţia majoritară, sub genericul „Alfabetul convieţuirii”, de mare importanţă într-o ţară democratică şi multiculturală. Preşedintele F.C.E.R. a relevat imperativul mai bunei cunoaşteri şi re-cunoaşteri reciproce. Formaţia Bucharest Klezmer Band, coordonată de Silvian Horn, a oferit un frumos program artistic, care s-a bucurat de mult succes. La festivităţile prilejuite de împlinirea a 25 şi, respectiv, 20 de ani de la constituirea CCIRI şi UCCIB, preşedintele F.C.E.R. a rostit scurte alocuţiuni referitoare la viaţa Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, sugerând unele direcţii de activitate pentru viitor. În semn de aleasă preţuire pentru activitatea domniei sale în acest domeniu i s-au atribuit două prestigioase medalii. La întâlnirea din Israel cu generalul (r) Itzhak Ben Iacob şi cu prof. univ. dr. Sanie, preşedintele Federaţiei le-a solicitat sprijin pentru dotarea cu aparatură medicală modernă a Centrului F.C.E.R. de Ajutor Medical.

 

 

 

IULIA DELEANU