AGENDA PREŞEDINTELUI ŞI DEPUTATULUI F.C.E.R.

 

 

 

   O trecere în revistă a punctelor de reper din agenda preşedintelui şi deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, oferă măsura capacităţii de cuprindere într-un răstimp scurt a unei arii largi, diverse de activităţi privind viaţa politică internă şi internaţională ca şi a Federaţiei: . acţiuni de condamnare a antisemitismului; . participări la: . Programul „Bereshit”, ediţia a 8-a, Galaţi; . Conferinţa de la Ierusalim a Liderilor Evrei Europeni; . sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor; . recepţia de Ziua Naţională oferită de Ambasada SUA; . implicări în programele de reabilitare a unor lăcaşuri de cult mozaic din ţară şi Capitală.

 

   . După apariţia în „Jurnalul Naţional”, din 20 iunie a.c., a articolului „Strigăt de disperare” de Marian Nazat, care reedita calomnia „evreii sunt vinovaţi de toate relele”, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a solicitat opinia unor personalităţi evreieşti din România pentru exprimarea unei reacţii a Federaţiei. S-a decis adresarea unui drept la replică către redactorul şef al ziarului. A fost sesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. În dreptul la replică este semnalată nocivitatea unei teze care a  dus la Holocaust şi a generalizărilor. În cadrul unei mese rotunde la emisiunea „Realitatea spirituală” a postului de televiziune „Realitatea TV”, condamnând apologia mişcării legionare făcută, la 87 de ani de la înfiinţare, de monahul Teodot, de la Mânăstirea „Petru Vodă” din Judeţul Neamţ, dr. Aurel Vainer a evidenţiat „caracterul fundamentalist” al respectivei mişcări, relaţionând-o cu fundamentalismul care creează stări conflictuale în Orientul Mijlociu. Domnia sa a schiţat un istoric al mişcării legionare, aducând argumente în sprijinul xenofobiei şi violenţei care o definesc: asasinarea unor oameni politici de marcă din anii interbelici, rebeliunea legionară şi pogromul antievreiesc din ianuarie 1941, de la Bucureşti. Vorbitorul s-a referit la conexiunile între cele trei ramuri ale monoteismului - iudaism, creştinism, islamism -, actualitatea formulei de adresare folosită de regele Solomon la inaugurarea Primului Templu din Ierusalim, „fraţii mei”, fiindcă toţi suntem „fii ai lumii, indiferent de religie sau etnie”. A amintit intervenţia Patriarhului Nicodim la mareşalul Antonescu pentru „ameliorarea situaţiei evreilor”, în urma discuţiilor cu Şef Rabinul de atunci al României, dr. Alexandru Şafran. A apreciat conlucrarea interreligioasă de la Consiliul Consultativ al Cultelor, înfiinţat, în prezent, de Patriarhul Daniel. A considerat „normală şi binevenită” decizia Justiţiei de interzicere a formaţiunii politice „Totul pentru ţară”, şi-a exprimat speranţa că adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea OUG 31/ 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii „va clarifica şi mai bine această problemă a mişcării legionare”. Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a emis un comunicat de presă, în care „dezaprobă categoric atitudinile şi acţiunile cu caracter antisemit şi respinge orice ideologie xenofobă cu iz religios”, solicitând Arhiepiscopiei Iaşilor să „continue să explice monahilor de la Mânăstirea Petru Vodă că astfel de opinii şi atitudini dăunează Bisericii Ortodoxe Române”.

 

   . În cadrul ediţiei a 8-a a Programului „Bereshit” la Galaţi, organizat de F.C.E.R., Joint, JCC, preşedintele şi deputatul Federaţiei a susţinut o prelegere la reuniunea plenară înainte de Oneg Şabat, despre „Tora, fundament al monoteismului. Tablele Legii, legile lumii”. Domnia sa a avut o intervenţie pe aceeaşi temă, urmărită cu mult interes, la o reuniune a Grupului ecumenic de rugăciune din Parlamentul României.

 

   . Împreună cu preşedintele ASR, ing. Tiberiu Roth, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a luat parte la Conferinţa Liderilor Evrei Europeni de la Ierusalim, din 29 – 30 iunie a.c. Dezbaterile lucrărilor acestui eveniment de anvergură - au participat conducători evrei laici şi religioşi din 25 de state europene, personalităţi ale vieţii politice israeliene, reprezentanţi ai Congresului Evreiesc European, Comitetului American Evreiesc, Congresului Mondial Evreiesc – s-au axat pe: . întărirea sprijinului politic al Israelului în Europa; . prevenirea în Europa a programului iranian de înarmare nucleară; . cuvântarea ministrului israelian al Afacerilor Externe, Avigdor Liberman; . îmbunătăţirea imaginii Israelului în Europa şi combaterea delegitimizării Israelului; . întâlnire cu primul ministru israelian, Benjamin Netanyahu; . inovaţii tehnologice în Israel şi cooperare economică cu Europa; . turul strategic al Ierusalimului; . Orientul Mijlociu patru ani mai târziu; . panel cu ambasadori europeni în Israel; . restituiri de bunuri evreieşti confiscate în perioada Holocaustului şi opere de artă furate; . protejarea practicii religioase în Europa; . confruntări antisemite în Europa de astăzi; . sinteza Conferinţei; . cuvântarea preşedintelui Knesset-ului, Yuli Edelstein.

 

   Conferinţa, iniţiată şi organizată de Ministerul Afacerilor Externe al Israelului, s-a remarcat printr-un climat de lucru propice, vorbitori - specialişti de înaltă competenţă în domeniile abordate, facilitarea de contacte între participanţi şi organizatori. Momente centrale: 1. cuvântarea ministrului de externe israelian, Avigdor Liberman, care a subliniat: . complexitatea situaţiei politice din Orientul Mijlociu; . valorificarea unor oportunităţi nou create; . importanţa strângerii relaţiilor între ambasadele Israelului şi comunităţile evreieşti din Diaspora: „Statul Israel are nevoie de Diaspora şi Diaspora trebuie să se bazeze pe Statul Israel”. În acest sens, domnia sa a solicitat un contact multiplu între comunităţile evreieşti din Diapora şi Ministerul Afacerilor Externe din Israel. 2. întâlnirea cu primul ministru, Benjamin Netanyahu, care a prezentat într-o manieră personală: . situaţia existentă în Orientul Mijlociu; . poziţionarea Israelului faţă de problemele vechi-noi din zonă; . modalităţi de abordare şi soluţionare; . extinderea relaţiilor Israel – Diaspora evreiască; . atenţia acordată combaterii antisemitismului, mai evident - în Grecia, Franţa, Belgia.  „Personal, am fost plăcut impresionat de gândirea sa limpede şi foarte responsabilă, capacitatea de a grada şi a pune accente pe ceea ce poate fi nou şi abordabil cu succes”, a declarat preşedintele şi deputatul F.C.E.R. Numitor comun în discursurile liderilor israelieni: . influenţarea favorabilă a poziţiei faţă de Israel a parlamentarilor europeni înaintea procesului de constituire a noilor structuri organizatorice în Parlamentul European şi Comisia Europeană, într-un moment marcat de intrarea în componenţa Parlamentului European a unor reprezentanţi, cu precădere, ai partidelor de extremă dreapta; . crearea unei contraponderi la creşterea influenţei ţărilor arabe în media europeană; . analize şi direcţii de acţiune proprii fiecărei comunităţi de sprijinire a Statului Israel şi demistificare a tendinţelor de delegitimizare a sa; . combaterea antiisraelismului, formă mai nouă de antisemitism. În intervenţia la acest din urmă subiect, dr. Aurel Vainer a arătat efectele pozitive ale acţiunilor de prosemitism: . Programul „Podurile Toleranţei”, organizat de BBE, BBR, în colaborare cu F.C.E.R.; . solidarizarea cu suferinţele evreilor în Holocaust ale unor personalităţi politice şi ale unor reprezentanţi ai societăţii civile româneşti cu prilejul suitei comemorative „70 de ani de la ghetoizările şi deportările evreilor din Transilvania de Nord”, atunci, sub ocupaţie horthistă; . sprijinul autorităţilor româneşti pentru Programele de valorificare a moştenirii istorice iudaice: religioasă, culturală, ştiinţifică, artistică.

 

    O atenţie specială a fost acordată turului strategic al Ierusalimului, ghid – Nir Barkat, primarul general al Ierusalimului, „capitala religioasă a lumii”. Au fost prezentate: . zonele Ramat Shlomo, Beit Hanina, Muntele Sion; . proiecte de diversificare şi modernizare a transporturilor. Au fost vizitate şcoala secundară de fete şi Centrul Universitar de Excelenţă „You” de la Beit Hanina, unde tineri arabi sunt atraşi în proiecte educative de formare profesională.

 

   Aflat la Conferinţă, când a fost anunţată asasinarea celor trei tineri israelieni răpiţi de terorişti, dr. Aurel Vainer a trimis, cu ajutorul colegilor din Federaţie, în numele F.C.E.R., un comunicat de presă, în care a fost exprimată durerea pentru acest tragic sfârşit, pronunţându-se ferm pentru aducerea în faţa justiţiei a făptuitorilor.

 

   . Ajuns în Bucureşti, domnia sa a participat la sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor, unde a avut loc votarea finală a legii de reducere a contribuţiilor pentru personalul utilizat în economie de angajatori, cu efecte favorabile pentru economia românească. Legea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

 

   . La 3 iulie a.c., împreună cu alţi colegi din Federaţie, dr. Aurel Vainer a participat la recepţia oferită de Ambasada SUA, de Ziua Naţională a Statelor Unite, ascultând cu mult interes discursurile rostite de chargé d’affaires ad interim Duane Butcher, şi de primul ministru al României, Victor Ponta, în care au fost evidenţiate excelentele relaţii între ţară noastră şi SUA, posibilităţile de extindere în viitor.

 

   . Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a avut o serie de întâlniri cu colaboratori implicaţi în atragerea de fonduri pentru realizarea Programelor de reabilitare a Sinagogilor din Oradea, Satu Mare, Hârlău, Şimleu Silvaniei, Carei, dar şi restaurarea Bibliotecii Templului Coral din Capitală. Se are în vedere reinaugurarea, până la finele anului, a Sinagogii din Tulcea şi a Templului Coral din Bucureşti.

 

 

 

IULIA DELEANU