Parcurgerea subiectelor de pe agenda preşedintelui F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, în luna decembrie a.c., evidenţiază varietatea şi altitudinea evenimentelor comunitare şi extracomunitare în care este implicat. Unele sunt reflectate pe larg în numărul curent al revistei noastre: .intervenţii: medalionul Dan Mizrahi z.l., organizat de B’nai B’rith – România; întâlnirea cu scriitorul israelian David Grossman; .cuvântări: înmormântarea Antoanetei Ralian z.l.; concertul cameral Şir Haşirim; festivalul multicultural Lumina care ne uneşte la Universitatea Titu Maiorescu; reinaugurarea Sinagogii Merarilor din Iaşi; .prezentări de carte la Salonul Iudaica - Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus, şi, tot cu acelaşi prilej, recomandarea volumului „Aventură estetică târzie cu Andrei Strihan” de Titus Vîjeu; .comunicarea la simpozionul organizat de Societatea de Ştiinţe Istorice - Filiala Bârlad, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bârlad, „75 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga”. Deşi periplul moldav al Hanukiadei este inclus în număr, domnia sa a simţit nevoia unor accente personale. Alte teme n-au fost cuprinse în paginile Realităţii Evreieşti: . participarea şi discursul la ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Titu Maiorescu Prea Fericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; . prezenţa la lucrările de plen comun, între 14 – 17 decembrie a.c., pentru dezbaterile şi aprobarea Bugetului de Stat şi a Bugetului Asigurărilor Sociale în anul 2016; . participarea la: . întâlnirea cu ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, la reuniunea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale (GPMN); . audierile de către Comisia de Politică Economică, Reformă şi Privatizare pentru învestirea în funcţie a ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Costin Grigore Borc, şi a ministrului Transporturilor, Dan Marian Costescu; . decernarea, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrative Publice, a Diplomei REGIO preşedintelui şi deputatului F.C.E.R. În pregătire: . coordonarea reuniunii Comitetului Director al F.C.E.R.; . supervizarea festivităţii de decernare a Medaliei „Prieten al comunităţii evreieşti din România” şi a Medaliei de Onoare „Devotament în activitatea comunitară”; . participarea la Conferinţa Internaţională a Parlamentarilor Evrei din Diaspora de la Ierusalim.    

 

   . Periplul moldav a început cu vizitarea unei obşti, Râmnicu Sărat, a continuat cu CE Focşani, CE Bacău, CE Botoşani, CE Iaşi, CE Bârlad. A fost văzut stadiul în care se află lucrările de reabilitare ale Sinagogii din Hârlău, a fost vizitat Cimitirul Evreiesc din Ştefăneşti. La CE Bacău a fost o dublă festivitate: Hanuca şi inaugurarea noului sediu comunitar. Admiraţia pentru splendoarea Aron Kodeş-ului la Sinagoga din Botoşani – Hoihe Şil -, a picturilor murale din interiorul Sinagogii, întreţinerea exemplară a lăcaşului de cult datorată preşedintelui comunităţii, Iosef David, şi gabai-ului Segal, l-a îndreptăţit pe dr. Aurel Vainer s-o numească „diamantul cultului mozaic din România”, după „nava-amiral”: Templul Coral din Bucureşti. Aprinderea lumânărelelor de Hanuca şi spectacolul dedicat sărbătorii, cu o numeroasă participare din şi din afara comunităţii, s-au desfăşurat la Centrul Intercomunitar, realizat la iniţiativa deputatului F.C.E.R., cu sprijinul financiar al Fundaţiei Caritatea şi al familiei Silviu şi Sara Wechsler. La Cimitirul din Ştefăneşti, unde au fost efectuate lucrări de amenajare a împrejmuirilor şi o nouă poartă, au fost vizitate micul muzeu de istorie a evreilor din localitate şi căsuţa lui Ştefăneşter Rebe (Matitiahu Friedman), ale cărui oseminte odihnesc în prezent la Cimitirul Ghivat Haim din Israel. Au fost constatate buna calitate a lucrărilor. În Adevărul din 12 decembrie a.c. a apărut un documentar despre Ştefăneşter Rebe. Cu sprijinul Curtea rabinice a lui Ştefăneşter Rebe din Bnei Brak – Israel, se intenţionează extinderea spaţiului muzeistic şi asigurarea de condiţii civilizate pentru vizitatori. Hanuca la Iaşi a început cu reinaugarea Sinagogii Merarilor, aproape în ruină cu puţini ani în urmă, devenită un frumos edificiu de cult, prin eforturile F.C.E.R., CE Iaşi, Secretariatului de Stat pentru Culte, Fundaţiei Caritatea. A continuat la Sala Mare, arhiplină, a Hotelului Traian. Preşedintele F.C.E.R. şi rabinul Rafael Shaffer – care a vorbit cu miez în toate comunităţile vizitate - au evidenţiat valenţe ale sărbătorii. Hanuca la CE Bârlad, a avut loc, după mulţi ani, în Sinagoga, cu valoroase picturi murale, premieră datorată energicului preşedinte Haim Rabinovici. Festivitatea a fost onorată de deputatul Adrian Solomon, primarul şi viceprimarul interimari, Marius Bunea şi Dorin Apostu. Publicul a fost însufleţit de spectacolul susţinut de corul restrâns Hazamir şi formaţia Bucharest Klezmer Band – Bucureşti. Preşedintele F.C.E.R. a mulţumit tuturor preşedinţilor de comunităţi şi echipelor lor pentru buna organizare a sărbătorii în fiecare kehila din traseu.

 

   . La ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Titu Maiorescu Prea Fericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, preşedintele F.C.E.R. a ascultat Laudatio-ul rostit de preşedintele Universităţii, prof. univ. dr. Ioan Urs, şi discursul de recepţie al laureatului. În alocuţiunea susţinută, dr. Aurel Vainer a acordat o înaltă apreciere: . cărturarului, cu referire la două lucrări fundamentale ale Patriarhului, „Spiritualitate şi religie” şi „Bucuria fidelităţii”; . propovăduitorului păcii; . promotorului unei largi deschideri înspre dialog şi colaborare cu toate cultele religioase din România; . dedicaţiei religioase şi profund umaniste, exemplificată prin participarea la simpozionul de la Templul Coral „Decalogul – temelie a justiţiei”, alături de preşedintele României, Klaus Iohannis, şi preşedintele Curţii Constituţionale, Augustin Zăgrean; . înzestrărilor de iniţiator şi realizator al unei manifestări de anvergură pe tema experienţei religioase în Diaspora, cu participarea a 12 rabini din Israel; . disponibilităţii pentru continuarea dialogului cu preşedintele F.C.E.R.; . voinţei de mai bună conlucrare între cultele religioase din România pentru învăţarea religiei în şcolile din ţara noastră.

 

   . Deputatul F.C.E.R. a audiat discursul rostit de preşedintele României, Klaus Iohannis, în plenul comun al Parlamentului, la un an de la instalare, în care au fost expuse problemele esenţiale pentru perioada următoare.

 

   . La întâlnirea cu ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, în cadrul reuniunii GPMN, deputatul F.C.E.R. a participat la discuţiile privind activităţile Ministerului Culturii dedicate minorităţilor naţionale.

 

   . Printre temele majore de pe ordinea de zi a apropiatei Conferinţe Internaţionale a Parlamentarilor Evrei din Diaspora de la Ierusalim se vor afla: . situaţia în lume a evreilor; . reprezentarea adecvată a intereselor lor în ţările în care trăiesc; . solidaritatea mai accentuată cu evreii din Israel.

 

   . Cu prilejul vizitei la Ierusalim, în calitate de vicepreşedinte al Comitetului Director al Fundaţiei Caritatea, dr. Aurel Vainer se va întâlni cu membri ai conducerii acestei Fundaţii din Israel. Vor fi discutate probleme curente şi de perspectivă.

 

   . În cadrul convorbirii cu preşedintele F.C.E.R., domnia sa a adresat felicitări „prestigioase reviste Realitatea Evreiască”, cu prilejul intrării în anul 2016.

 

  

 

   IULIA DELEANU